Ödül

 Karadeniz Teknik Üniversitesi – Uluslararası İlişkiler Bölümü En iyi Doktora Tezi Ödülleri

KTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü 2017 yılı itibariyle Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yaptıkları katkıya göre orijinal ve ümit vadeden doktora tezlerini her yıl ödüllendirme kararı almıştır.

2022 En iyi Doktora Tezi Ödülü için aday gösterilme şartları:

Aday gösterilme için son başvuru tarihi: 15 Temmuz 2022

  • Aday gösterilen tez Türkiye Cumhuriyeti Üniversiteleri’nde Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olmalıdır;
  • 01 Haziran 2021 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında başarıyla savunulmuş olmalı;
  • Aday gösterilme işlemleri adayın birinci danışmanı tarafından yapılmalı;
  • Aday gösterilecek tezin PDF versiyonu aeminoglu@ktu.edu.tr veya abdullahkayar@ktu.edu.tr adreslerine elektronik olarak gönderilmeli ve ayrıca iki adet basılı tez KTÜ, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 61080, Trabzon/Türkiye adresine ADAY GÖSTERME FORMU ile birlikte gönderilmelidir;
  • Aday gösterilme için son başvuru tarihi: 15 Temmuz 2022

Ödül 2000 TL’dir ve kazanan aday KTÜ-Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün düzenlediği Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi’nde ödüllendirilecektir.


Ödülü Kazananlar:

2021 – Dr Çağdaş Duman

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Aydın İbrahimov’un danışmanlığında ve Doç. Dr. Gökay Özerim’in eş danışmanlığında “Politik Şokların Şiddet İçeren Devlet Dışı Aktörler Üzerinde Dönüştürücü Etkisi: Lübnan Hizbullah’ı Örneği (2005-2020)” adlı doktora teziyle ödülü almaya hak kazanmıştır.


2019 – Dr Hasan Deniz Pekşen

Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. Menent Savaş Cazala danışmanlığında tamamlamış olduğu “The Hybridization of Armed Conflicts, Power Pendulums: A Cost Based Analysis (1945-2015)” adlı doktora teziyle ödülü almaya hak kazanmıştır.

Ödülü Prof. Dr. Ziya Öniş tarafından takdim edilmiştir.


2018 – Dr Elçin Doruk

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Siret Hürsoy danışmanlığında tamamlamış olduğu “Ortak Miras Antarktika’nın Uluslararası Rejim Kapsamında Yönetimi” adlı doktora teziyle ödülü almaya hak kazanmıştır.

Ödülü Prof. Dr. Ersel Aydınlı tarafından takdim edilmiştir.


2017 – Dr Yusuf Çınar

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. Nezir Akyeşilmen danışmanlığında tamamlamış olduğu “Çatışmayı Dönüştürme Safhasında Rehabilitasyon Süreci: Kuzey İrlanda Örneği” adlı doktora teziyle ödülü almaya hak kazanmıştır.

Ödülü Prof. Dr. Hikmet Öksüz tarafından takdim edilmiştir.