Kongre Çağrısı

Uluslararası İlişkiler disiplininin resmi olarak kuruluşunun 1919 yılında Galler Üniversitesi, Aberystwyth’de Uluslararası Siyaset Bölümü’nün açılması ile gerçekleştiği kabul edilir. 1914-18’in sebep olduğu katliama bir tepki olarak Uluslararası İlişkiler çalışmalarının amacı savaş ve barış olgularını daha iyi anlamaktı. Bilim insanları farklı bakış açılarını ortaya çıkardıkça alanın disipliner, metodolojik, epistemolojik ve ontolojik sınırlarını genişleten ve keşfeden ‘Büyük Tartışmalar’, Uluslararası İlişkiler çalışmalarının ayrı bir akademik disiplin olarak ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Böylece disiplin dar veçhesinden kurtulmuş ve entellektüel anlamda evrensel bir nitelik kazanmıştır.

Bu bağlamda, 12-13 Eylül 2019 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenecek olan 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi‘nin teması ‘100. yılında Uluslararası İlişkiler Disiplini’ olarak belirlenmiştir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongreleri alanın önde gelen akademisyen, araştırmacı ve karar alıcılarını bir araya getirmeyi, onların bilgi, deneyim ve çalışmaları konusunda farkındalık sahibi olmayı ve bu sayede gelecek için de ortak akademik faaliyetler gerçekleştirebilmek için bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.